Etterretning

Etterretning i Tolletaten

Etterretning er avgjørende for Tolletatens evne til å utføre sitt samfunnsoppdrag effektivt. Gjennom å forstå og forutse endringer i tollmiljøet, kan Tolletaten bedre tilpasse sine strategier og ressurser for å møte disse utfordringene. Dette bidrar til å sikre at Tolletaten kan opprettholde sin leveranseevne på kort og lang sikt.

Etterretningsdivisjonen skal derfor overvåkeaktiviteter, identifisere potensielle trusler og risikoer, og utvikle strategier for å håndtere disse. Divisjonen jobber tett med andre avdelinger i Tolletaten og eksterne partnere for å sikre en helhetlig tilnærming til tollkontroll.

Etterretningsprosessen i Tolletaten innebærer flere trinn. Først samles informasjon fra en rekke kilder, inkludert tolldeklarasjoner, fraktdata, og rapporter fra feltoperasjoner. Deretter analyseres denne informasjonen for å identifisere mønstre, trender og potensielle trusler. Til slutt formidles etterretningsproduktene til relevante parter, både internt i Tolletaten og til eksterne partnere.

Overvåk jobber i denne kategorien

Viser 1 til 6 av 6 jobber