Informasjonsarkitekt

Narkotika, våpen, falske legemidler, giftig mat, miljøskadelige stoffer og dyresykdommer er bare noen av truslene Tolletaten bidrar til å bekjempe. De kriminelle miljøene blir stadig mer avanserte, og Tolletaten utvikler derfor avanserte IT-løsninger innen fagområdene etterretning og dataanalyse.
Informasjon er grunnlag til for effektive prosesser og beslutninger, og god informasjonsarkitektur og datakvalitet er en forutsetning for å kunne utnytte potensialet ved bruk av kunstig intelligens. Vi ser etter en informasjonsarkitekt som også ønsker å arbeide praktisk med styring og forvaltning av data.
Tolletaten har etablert en avansert plattform for dataanalyse og etterretning basert på produkter fra Palantir Technologies, og du vil være en nøkkelressurs for å få utnyttet plattformen i kampen mot grensekryssende kriminalitet. Du kan lese mer om Palantirs produkter på: https://www.palantir.com/. 
Som informasjonsarkitekt vil du ha en aktiv rolle i videreutvikling av Tolletatens løsninger i Palantir-plattformen. Du vil sammen med etterretningspersonell, tollere og teknologer utvikle gode analysetjenester og bidra til bedre beslutningsgrunnlag for alle i Tolletaten. Det tverrfaglige teamet består i dag av rundt 12 personer med ulik bakgrunn og kompetanse; jus, arkitektur, teknologi og analyse. Stillingen vil tilhøre IT-divisjonen og ha arbeidsplass i Oslo. 
 


Hos oss vil du

 • bidra i utvikling og forvaltning av Tolletatens informasjonsmodeller
 • ha ansvar for ontologi og informasjonsmodell i Palantir-plattformen
 • jobbe tett med brukerne og teamet for å sikre godt design for bruken av data
 • jobbe sammen med andre arkitekter og teamet med datarelaterte oppgaver med hensyn til integrasjon, kompatibilitet, informasjonssikkerhet og etterlevelse
 • bidra til helhetlig utvikling og bruk av modeller, som terminologi, kodeverk og standarder
 • inngå i et sterkt tverrfaglig miljø hvor du bidrar til godt samspill mellom teknologi, forretningsprosesser og etterlevelse av lovverk. 

 

 

Vi ser etter deg som 

 • har evnen til å jobbe strukturert og analytisk
 • samarbeider og samhandler med ulike fagmiljøer 
 • kan jobbe selvstendig og på eget initiativ
 • kan sette deg inn i detaljer og samtidig løfte blikket og se de store linjene
 • har kunnskap og forståelse for informasjonens rolle som verdiskaper
 • har god visuell formidlingsevne

 

 

Kvalifikasjoner

 • fullført mastergrad. Utdanning på bachelornivå og spesielt relevant erfaring kan kompensere for kravet om mastergrad 
 • bred erfaring med informasjonsmodellering og databasedesign
 • erfaring med hendelsesorientert- og datadrevet arkitektur
 • erfaring med å jobbe systematisk for å skape god datakvalitet 
 • kunnskap om forvaltning av integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ved lagring og bruk av data
 • kunnskap om datastyring (governance) og dataforvaltning (management), og gjerne kjennskap til DAMA-rammeverket
 • gjerne erfaring som dataingeniør og design av datapipeline med bruk av teknologier som sql, python, pyspark
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk

 

 

Vi tilbyr

 • lønn etter statens regulativ som rådgiver eller seniorrådgiver, 689 100 – 882 200 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes  
 • utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og gode utviklingsmuligheter  
 • godt kollegialt og sosialt miljø  
 • mulighet for arbeid fra hjemmekontor
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  
 • fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden 
   

 

Bakgrunnssjekk
Vi benytter Semac bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Krav til søknaden
Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Inkludering og mangfold
Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.
 

Arbeidsområde:  IT og digitalisering
Heltid/Deltid:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0152

Søknadsfrist:  12.08.2024