Medarbeider til etterretningsdivisjonens stab

Vil du bidra til å videreutvikle Tolletatens etterretningssatsing?


Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre at lover og regler for grensekryssende vareførsel etterleves. Etterretningsdivisjonen støtter opp om dette samfunnsoppdraget gjennom å bidra til kunnskapsbasert og målrettet kontrollvirksomhet. Vi utvikler avanserte digitale løsninger innen analyse av store datamengder, og utarbeider etterretnings- og analyseprodukter til støtte for hele etaten.  
 
Divisjonen har den siste tiden vært gjennom en større omstilling. Vi har nå behov for en dyktig medarbeider i vår stab som kan støtte divisjonsledelsen med å løpende evaluere og identifisere nødvendige tiltak for å lykkes med å realisere resultater fra omstillingen.  
 
Etterretningsdivisjonen er også involvert i en rekke større utviklingsprosjekter i etaten. Vår nye medarbeider i stab skal derfor også støtte med å koordinere divisjonens bidrag til disse prosjektene. Dette gjelder både å bidra i pågående prosjekter, samt delta i og/eller lede prosjekter ved behov. 
 

Arbeidsoppgaver: 

 • støtte divisjonen med koordinering av divisjonens utviklingsarbeid 
 • delta i og/eller lede utviklingsprosjekter knyttet til etatens etterretningssatsing
 • støtte divisjonsledelsen og avdelingene med utarbeidelse av saksgrunnlag til etatsledelsen og andre divisjoner 
   

Arbeidsoppgavene kan endre seg etter divisjonens behov.
 

Kvalifikasjoner:

 • fullført relevant mastergrad. Relevant bachelorgrad eller tollfaglig utdanning og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad. 
 • erfaring med prosjektarbeid, utvikling og omstilling i offentlig sektor 
 • erfaring fra operativ tjeneste i en beredskapsorganisasjon, herunder samspillet mellom etterretning og operativ drift 
 • meget god kunnskap om Tolletatens oppgaver og samfunnsoppdrag
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig.

 

Vi ser etter deg som:  

 • er analytisk og utviklingsorientert  
 • er god til å strukturere oppgaver og problemstillinger  
 • er en lagspiller som liker å jobbe i, og evner å lede, ulike team  
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med evne til nettverksbygging
 • er engasjert og positiv

 
I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til etaten, og du identifiserer deg med de personalpolitiske verdiene våre ved å ha integritet og være mål-, resultat- og utviklingsorientert og inkluderende.
 

Vi tilbyr: 

 • utfordrende og interessante arbeidsoppgaver 
 • utviklingsmuligheter i en etat med et viktig samfunnsoppdrag 
 • lønn som rådgiver eller seniorrådgiver, kr. 584 500 - 692 400,- avhengig av kvalifikasjoner 
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • gode arbeidsvilkår (fleksitid, sommertid og mulighet for bevegelse i arbeidstiden inntil en time pr. uke. For tiden er det mulighet til å ha hjemmekontor inntil to dager i uken)
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler i Oslo sentrum

 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsdirektør William Foss på telefon 936 50 854. Du finner mer informasjon om å jobbe hos oss på jobb.toll.no

 

Bakgrunnssjekk
Vi benytter Semac bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Krav til søknaden
Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Inkludering og mangfold
Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.
 

Arbeidsområde:  Strategi og utvikling
Heltid/Deltid:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0152

Søknadsfrist:  01.08.2024