Teamleder CSIRT

Tolletaten leter nå etter ny leder for Toll- CSIRT.
Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Vi søker nå en medarbeider som kan bidra inn i alle etatens oppgaver, med arbeid innen digital sikkerhet. 
 
Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid på tvers i organisasjonen og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i en spennende stilling. 
 
Tolletatens samfunnsoppdrag er å drive kontroll og å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. I dette arbeidet er effektiv bruk av IT en kritisk suksessfaktor. For å kunne ivareta samfunnsoppdraget på en god måte må Tolletaten blant annet ta i bruk ny teknologi, arbeide på nye måter og bedre utnytte informasjon om varestrømmer over grensen og aktørene som er involvert i dette. Tolletaten har igangsatt flere digitaliseringsprosjekter der nye løsninger nå er under utvikling. 
 
Tolletaten søker etter deg som har som har analytiske evner og klarer å se den store sammenhengen i informasjonen som du blir presentert. Tolletaten etablerte i 2021 Toll-CSIRT og i 2023 ble teamet medlem av Forum for Incident Response and Security Teams (FIRST). Teamet består i dag av en gruppe sikkerhetsanalytikere og en teamleder. Ettersom at dagens teamleder trer over i ny rolle internt som CISO søker vi derfor en ny teamleder. Dette er en anledning til å videreutvikle og styrke CSIRT-funksjonen i en av Norges mest spennende arbeidsplasser i stor utvikling. 
 
01010010 01011000 01001001 01100111 01011010 01001000 01010101 01100111 01100001 00110010 01111000 01101000 01100011 01101001 01000010 01101101 01100010 00110011 01001001 01100111 00110101 01010011 01000010 01110100 00101011 01001000 01010010 01101100 01001001 01001000 01010110 00110000 01011010 01101101 00111001 01111001 01011010 01001000 01001010 01110000 01100010 01101101 01100100 01101100 01100010 01101101 01010101 00101111 
 
 
Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Lede det operative IT-sikkerhetsarbeidet i Toll-CSIRT 
 • Utvikle og etablere arbeidsprosesser i Toll-CSIRT 
 • Lede og bidra i Toll-CSIRTs håndtering av sikkerhetshendelser  
 • Lede og bidra i arbeidet med sårbarhetsanalyser og trussel-etterretninger 
 • Lede og bidra i arbeidet med sikkerhetsanalyser/tekniske analyser og støtte ved hendelser 
 • Lede og bidra i arbeidet med Nettverks- og skadevareanalyse. 
 • Sikkerhetsrådgivning. 
 • Bidra til å opprettholde et oppdatert situasjonsbilde for Tolletaten 

 
 
Kvalifikasjonskrav: 

 • det er ønskelig med høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, bachelor- eller mastergradsnivå. Manglende formell utdanning kan kompenseres med meget relevant erfaring fra tilsvarende sikkerhetsarbeid 
 • Ledererfaring og erfaring fra et SOC/CSIRT/CERT-miljø er ønskelig  
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Du må ha plettfri vandel 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres til HEMMELIG 
 • Til denne stillingen er det også en fordel om du har relevante kurs og sertifiseringer som f.eks. GSOM, GCIH, GCFA, CISSP. 

 
 
Dine egenskaper: 

 • Strukturert og analytisk  
 • God evne til planlegging og har høy gjennomføringsevne 
 • Selvstendig og helhetsorientert 
 • God formidlingsevne 
 • God på relasjonsbygging og samarbeid 
 • Løsningsorientert og evner å tenke helhetlig på tvers av fagområder  

 
 
Vi tilbyr: 

 • Et bredt spekter av varierte og spennende arbeidsoppgaver i et faglig sterkt team 
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter, og gode muligheter for å påvirke en organisasjon i sterk utvikling 
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden) 
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt i Oslo sentrum, kort avstand fra Oslo Sentralstasjon 
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 

 
Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver, kr 692 400-919 200, ltr. 70-82. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Espen Ringdal på tlf. 928 87 674. For mer informasjon om å jobbe hos oss se: jobb.toll.no
 

 

Bakgrunnssjekk
Vi benytter Semac bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Krav til søknaden
Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Inkludering og mangfold
Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.
 

Arbeidsområde:  IT og digitalisering
Heltid/Deltid:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0152

Søknadsfrist:  12.08.2024