Medarbeidere med tollfaglig bakgrunn til Grensedivisjonen område Øst

 

Har du lyst til å jobbe i en etat i spennende utvikling?
 

Grensedivisjonen leder og støtter alle landets tollsteder i tråd med Tolletatens samfunnsoppdrag. Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum, næringsliv og samarbeidende etater, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning.


Grensedivisjonen består av syv geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for operative fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.


Vi søker medarbeidere med tollfaglig bakgrunn til våre seksjoner i område Øst, som inkluderer lokasjonene Svinesund, Ørje, Kongsvinger og Trysil. Arbeidsoppgavene vil primært relatere seg til ekspedisjonsvirksomhet, samt kontroll av reisende, transportmidler og gods.

 

Som hovedregel innebærer stillingen operativ tjeneste og turnusarbeid.  


Kvalifikasjonskrav: 

 • bestått tollfaglig utdanning, gjennomført praksis som tollbetjent
 • bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk 
 • god kunnskap om Tolletatens samfunnsoppdrag 
   

Ved ansettelse forplikter du deg til å gjennomgå nødvendig opplæring i etatsspesifikke moduler.

 

Vi søker deg som er fleksibel med gode samarbeidsegenskaper, har lett for å skape kontakt og som tar utfordringer. At du er strukturert, selvstendig og har god orden, er en forutsetning for denne jobben. Det er en fordel med relevant erfaring fra arbeidsområdet, særlig innen ekspedisjon og kontroll.

 

Vi kan tilby: 

 • varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver, et godt fagmiljø og muligheter for faglig utvikling
 • du vil innplasseres som tollinspektør, førstetollinspektør eller tolloverinspektør avhengig av erfaring og praksis
 • lønn fastsettes i tråd med innplassert grad. Turnustillegg tilkommer ved turnustjeneste 
 • pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • mulighet til å trene i arbeidstiden 
   

Du må kunne levere politiattest ved tilbud om tilsetting. 

 

Mer informasjon om stillingene får du ved å kontakte seksjonssjef ved ønsket lokasjon:

Wenche Fredriksen, Svinesund          Tlf. 913 61 780

Gro Lene Gundelsby, Ørje                  Tlf. 476 43 999

Kjersti Bråthen, Kongsvinger              Tlf. 952 22 563

Inge Emil Berg, Trysil                          Tlf. 940 12 297
 

 

 

Du finner mer informasjon om å jobbe hos oss på jobb.toll.no 

 

Bakgrunnssjekk
Vi benytter Semac bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Krav til søknaden
Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Inkludering og mangfold
Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.
 

Arbeidsområde:  Tollfaglige
Heltid/Deltid:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Sponvika, NO, 1794 Kongsvinger, NO, 2212 Ørje, NO, 1870 Østby, NO, 2423

Søknadsfrist:  15.6.2023