Neiden tollsted

Seksjon Neiden er et lite tollsted og ligger på den finsk-norske grensen i Øst-Finnmark. På tollstedet er vi både norske og finske tollere.

Neiden ligger i Sør- Sør-Varanger kommune ligger helt nordøst i Finnmark fylke. Kommunesenteret er Kirkenes. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere.

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Her finner du et levende og allsidig idretts- og kulturtilbud.

 

Å bo og jobbe i tiltakssonen (Nord-Troms og Finnmark) gir mange økonomiske fordeler:

  • Nedskriving av studielån så lenge Stortinget bestemmer, les mer hos Lånekassen
  • Særskilt fradrag for skattested i Troms og Finnmark, les mer hos Skatteetaten
  • Gratis barnehageplass
  • Fritak for el-avgift for husholdninger 

 

«Jeg jobber tre 12 timers vakter per uke, og har derfor flere fridager og lange perioder fri imellom. Jeg har god tid til familie og fritidsaktiviteter»

 

Om vårt arbeid

Seksjon Neiden har mange ulike arbeidsoppgaver og dette medfører at ingen arbeidsdager er like! Neiden driver kontroll av persontrafikk, busser, scootere, trailere og fartøy, samt har ekspedisjons åpen. 

Stasjonen er plassert ved landevei og dermed er landeveistrafikk blant primær oppgavene. Persontrafikk blir kontrollert daglig, og på sommerhalvåret er det stor turisttrafikk som ankommer fra ulike deler i Europa. 

Trailere passerer daglig og blir tollbehandlet i ekspedisjonen. Trailere blir deretter tatt ut i kontroll, og fulgt opp med eventuelt lossekontroller der det er relevant. 

Ansatte deltar også på fartøyskontroller. Slike kontroller blir utført i ulike havner i Øst-Finnmark. 

Utenfor tollstasjonen går det scooterløyper, ved disse løypene blir det stoppet scootertrafikk som ankommer Finland, scooterpatruljer fra toll blir også dannet for å kontrollere grensegjerdet og løypene. 

Hvorfor bli en del av vårt lag?

Seksjon Neiden er en tollstasjon som deler lokasjon med finsk toll på norsk jord, samarbeidet er unikt. Vi har et godt arbeidsmiljø og ansatte hjelper hverandre til å bli bedre i jobben.

Seksjon Neiden er en arbeidsplass med variert arbeid, både innenfor ekspedisjon og kontroll. 

Tollstasjonen grenser til en av Norges beste lakseelver, der turister kommer for å fluefiske i sommersesongen.  Vi som jobber her bor enten i den lille bygden Neiden, eller i Kirkenes.