Sandefjord tollsted

Sandefjord tollsted er lokalisert i tilknytning til Sandefjord lufthavn Torp og er et mellomstort tollsted.

Sandefjord tollsted består av seksjonene Sandefjord 1, Sandefjord 2 og seksjon Torp.

 

«Mange varierte oppgaver i distriktet som ikke gjør arbeidsdagen kjedelig»

 

Om vårt arbeid

Seksjonene har primært ansvar for kontroll ved grensekryssende fartøys- og fergetrafikk samt tollekspedisjon. I tillegg har seksjonen ansvar for kontroll av annen grensekryssende trafikk i det geografiske området. Seksjonens hovedoppdrag er:  

  • Fergeruter fra Sverige til Sandefjord, og fra Danmark til Larvik  
  • Kontroll av fartøys- og containertrafikk
  • Publikumsekspedisjon av varer  
  • Fysiske varekontroller

Seksjon Torp har ansvar for kontroll og ekspedisjon av rutefly til og fra Torp Sandefjord Lufthavn, samt nærliggende småflyplasser.

Hvorfor bli en del av vårt lag?

I Sandefjord jobber vi på flere vaktlag og hvert vaktlag koordineres av en vaktleder som fordeler mannskapet basert på de ulike oppdragene. På hvert lag er det hundeekvipasjer, noe som har ført til mange narkotikabeslag.  

Generelt oppleves arbeidsmiljøet som meget bra med mange varierte oppgaver, og der alle bidrar til gode ekspedisjons- og kontrollresultater!