Søke jobb i Tolletaten

I Tolletaten er vi opptatt av gode rekrutteringsprosesser, og vi benytter alltid flere seleksjonsmetoder. Hos oss vil du kunne forvente at vi gjennomfører intervju, caseoppgaver, evne- og ferdighetstester, personlighetstester og referansesjekk. I Tolletaten er mangfold og likebehandling svært viktig, og du vil bli ivaretatt som søker gjennom en rettferdig ansettelsesprosess.

Gode rekrutteringer forutsetter at alle faser i prosessen utføres på en profesjonell måte og iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Rekruttering i offentlig sektor er en sterkt regelstyrt prosess, som reguleres gjennom blant annet forvaltningsloven, statsansatteloven og dens forskrifter, hovedavtalen og likestillings- og diskrimineringslovgivningen.

Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv

Statlige virksomheter er bundet av kvalifikasjonsprinsippet. Hensikten med kvalifikasjonsprinsippet er å sikre at statlige virksomheter ansetter den best kvalifiserte kandidaten. I denne vurderingen skal det legges vekt på:

  • utdanning
  • erfaring
  • personlig egnethet

Tolletaten er en statlig virksomhet, og det må skrives innstilling i alle våre rekrutteringsprosesser. Før noen blir ansatt må innstillingen være godkjent av ansettelsesrådet.

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen