Tolletatens samfunnsoppdrag

Verdier for mer enn 2200 milliarder kroner krysser Norges grenser hvert år. Det er Tolletatens jobb å sikre at disse verdiene registreres og krysser grensen på en sikker og lovlig måte. Enten det er varer som kommer med trailer på vei til et spisested nær deg, smittevernutstyr bestilt av det lokale sykehuset eller nye klær på vei til postkassa.

 

«Verdier for mer enn 2200 milliarder kroner krysser Norges grenser hvert år»

 

 

«Verdier for mer enn 2000 milliarder kroner krysser Norges grenser hvert år»

 

Tolletaten er til stede fra nord til sør. På båt, langs veien og til fots. Vi sikrer at kritiske, og mindre kritiske, produkter kommer inn til landet og videre ut til norske bedrifter, organisasjoner, samfunnskritiske instanser – og til deg som privatperson. For noen er dette en godt bevart hemmelighet, men norsk næringsliv og internasjonal handel er avhengig av en kunnskapsrik og fremtidsrettet tolletat for å sikre rettferdig konkurranse og mulighet til utvikling.

Våre tollere beskytter også befolkningen og samfunnet mot ulovlige og farlige varer. Narkotika, våpen, helseskadelige piratvarer, utrydningstruede dyrearter, falske medisiner og smittefarlig mat ønsker vi ikke velkommen over grensen, for å nevne noe. Hver dag kontrollerer vi personer, varer, kjøretøy, båter og bagasje for å sikre at kun varer som oppfyller norske og internasjonale lover og regler får innpass til Norge og våre lokalsamfunn.

Landet vårt er langt, med verdens nest lengste kystlinje og nær 80 grenseoverganger mot våre naboland. Så mange som 39 millioner mennesker, 9,2 millioner biler, 1,9 millioner trailere, 276.000 containere og 48 millioner pakker og brev flyter gjennom vårt økosystem hvert år.

Heldigvis har vi mange gode kollegaer, samarbeidspartnere og verktøy å spille på i arbeidet med å sikre et trygt og bærekraftig samfunn.

Det er mye Tolletaten skal ha kontroll på når vi håndterer alt fra fisk og legemidler til våpen, elektronisk avfall og mennesker. En ny dag er lik nye varestrømmer, kontrollsituasjoner og problemstillinger. Da er det godt å vite at vi har engasjerte og kompetente kollegaer å trekke på. Jus, IT, etterretning og analyse, ekspedisjon, internasjonal handel, psykologi, HMS, logistikk og konflikthåndtering. Du finner fagekspertise på det meste hos oss.

Samarbeid er viktig for oss. Vi håndhever nemlig lover og regler på vegne av et trettitalls myndigheter og etater. Politiet, Miljødirektoratet, Legemiddelverket, Kripos, Mattilsynet, Patentstyret, Fiskeridirektoratet og Økokrim er blant aktørene vi samarbeider mye og tett med, både i enkeltaksjoner og om større problemstillinger. Det gir oss enda mer kunnskap og enda flere ressurser å spille på i arbeidet vårt.

Vårt samfunnsoppdrag er unikt og krevende.

I takt med at teknologien og samfunnet utvikler seg i rasende tempo, blir også trusselbildet og strømmen av varer mer kompleks. Tolletatens ansatte jobber 365 dager i året, døgnet rundt, med visshet om at vår innsats, i alle kriker og kroker av landet, er kritisk for norsk næringsliv, privatpersoner og samfunnet for øvrig.