Sola tollsted

Seksjon Sola er et mellomstort tollsted og vi har vårt hovedkontor på Sola flyplass og et kontor på utenriksterminalen i Risavika. Vi har vårt geografiske arbeidsområde i sør-Rogaland, fra Boknafjorden i nord til fylkesgrensen mot Agder i sør.

Stavanger er på grunn av oljeindustrien en internasjonal by. Her finner du et rikt kultur- og uteliv, og området har variert natur som innbyr til aktivitet. 

 

«Vi har et godt arbeidsmiljø og det har vi alltid hatt. Jobb i turnus gjør at vi tilbringer mye tid sammen med vaktlaget og blir godt kjent»

 

Om vårt arbeid

Vi har flere vaktlag med hver sin vaktleder som jobber i den operative tjenesten, samt en egen ekspedisjonsturnus for dem som håndterer cargo- og publikumsekspedisjon.

Seksjon Sola har varierte kontrolloppgaver med hovedfokus på ferje og fly. Hver morgen har vi inngående ferje fra Danmark (utgående på kvelden), og på Stavanger lufthavn Sola har vi internasjonal trafikk nærmest døgnet rundt.  Vi har flere hundeførere som jobber her.

Kontroll av kurerpost med DHL er også en viktig daglig aktivitet for seksjonen.

I tillegg har vi en stor containerhavn i området og omfattende skipstrafikk. Stavanger er ofte første havn for fartøyer som kommer fra Nordsjøbassenget og skal videre nordover langs kysten. Litt lenger sør ligger Egersund med en av Norges største fiskerihavner, samt mange uthavner med internasjonal skipstrafikk.

Hvorfor bli en del av vårt lag?

Sammenlignet med mange andre seksjoner i Norge betjener vi et relativt lite geografisk område. Allikevel har vi trafikk i de fleste varestrømmene, noe som gjør arbeidet variert. 

Jobb ved seksjon Sola bør derfor gi gode muligheter til å opparbeide seg breddekompetanse og bli en god universal-toller.