Kongsvinger tollsted

Kongsvinger tollsted består av 2 seksjoner og er et mellomstort tollsted.

Kongsvinger ligger sør i Innlandet og vi har ekspedisjon på Kongsvinger og norsk/svensk ekspedisjon på Flisa.

 

«Vi er samlokalisert med politiet på Kongsvinger og samarbeider tett med blant annet politiet, svensk toll og Statens vegvesen»

 

Om vårt arbeid

Vår hovedbase er i Kongsvinger hvor 21 grensekryssende veger møtes og toget mellom Stockholm og Oslo kontrolleres ved ankomst/avgang. I tillegg har vi landets nest største grenseovergang ved Magnormoen der vi har en stor kontrollhall.

Det vil i løpet av 2024-25 komme en ny moderne mobil skanner som skal lokaliseres på Magnormoen.

Kontrollområdet til Kongsvinger består av, i tillegg til togkontroll, kontrollansvar for 28 grensekryssende veger, 30 mil lang grense mot Sverige og ca. 2 mill. innpasserte kjøretøy per år. Alle våre grenseoverganger har ANPR-overvåking

Hvorfor bli en del av vårt lag?

Hverdagen består av varierte oppgaver, ofte i form av patruljering i bil.

Vi er samlokalisert med politiet på Kongsvinger og samarbeider tett med både politiet, svensk toll, Statens vegvesen med flere.