Svinesund tollsted

Svinesund tollsted er et stort tollsted med seks seksjoner og vi er lokalisert helt sør i Østfold der nærmeste by er Halden. Vi har ansvaret for tollekspedisjon og fysisk kontroll av vareførsel på grensekryssende landeveis- og togtrafikk i området. Tollstedet er et svensk-norsk grensetollsted som utfører tollekspedering for både norsk og svensk regning.

Vi er den største grenseovergangen landeveis i Norge og håndter derfor mye trafikk. Vi har gode fasiliteter for kontroll, ny stasjonær skanner og tjenestehunder.

 

«Svinesund er den største grenseovergangen landeveis i Norge og vi håndterer derfor mye trafikk»

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål relatert til Svinesund tollsted kan du ta kontakt med seksjonssjef Vårin Antonsen Utne på tlf. 906 85 607.