Jobb i vareførselsdivisjonen i Kristiansand

Vareførselsdivisjonen har en seksjon i Kristiansand, som holder til i havneområdet i byen. I tillatelsesseksjonen er det 12 ansatte og vi ønsker å styrke denne seksjonen. Tillatelsesseksjonen er en av seks seksjoner i regelavdelingen.

 

«Det er lærerikt og spennende å få jobbe med ulik fagkompetanse. Det gir en bredere forståelse.»

 

Tillatelsesseksjonen

Tillatelsesseksjonen er en av seks seksjoner i regelavdelingen, og arbeidssted er i Kristiansand. Seksjonen har 12 ansatte inkludert leder og kompetansen er sammensatt avi hovedsak tollfaglig og annen kompetanse. Seksjonen har et nasjonalt fagansvar for behandling av tillatelser og autorisasjoner, samt behandling av søknader om tollfritak som næringsliv og private kan oppnå gjennom tollregelverket. Videre har seksjonen nasjonale oppgaver knyttet til tollagerbevilgninger og tillatelser til uttak fra tollager, og kredittovervåking av tollagerbevilgninger.

Tillatelsesseksjonen jobber med både forebygging og kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket.  Vi har et inkluderende arbeidsmiljø med mye god faglig kompetanse. Digitalisering av arbeidsprosesser er et viktig arbeid fremover.

Tillatelsesseksjonen

Tillatelsesseksjonen er en av seks seksjoner i regelavdelingen, og arbeidssted er i Kristiansand. Seksjonen har 12 ansatte inkludert leder og kompetansen er sammensatt avi hovedsak tollfaglig og annen kompetanse. Seksjonen har et nasjonalt fagansvar for behandling av tillatelser og autorisasjoner, samt behandling av søknader om tollfritak som næringsliv og private kan oppnå gjennom tollregelverket. Videre har seksjonen nasjonale oppgaver knyttet til tollagerbevilgninger og tillatelser til uttak fra tollager, og kredittovervåking av tollagerbevilgninger.

Tillatelsesseksjonen jobber med både forebygging og kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket.  Vi har et inkluderende arbeidsmiljø med mye god faglig kompetanse. Digitalisering av arbeidsprosesser er et viktig arbeid fremover.

Seksjon Bergen

Seksjon Bergen er en av syv seksjoner i oppfølgingsavdelingen, og har arbeidssted i Solheimsviken i Bergen. Seksjonen har 15 ansatte inkludert leder, med en blanding av tollfaglig kompetanse og økonomi/revisjon. Seksjonen har oppgaver knyttet til deklarasjonsbehandling og etterkontroll. Etterkontroll et fagområde i utvikling og seksjonen skal blant annet sørge for oppdatert metodikk og kompetanse innenfor fagområdet. Seksjonen har en viktig rolle i utviklingen av dette arbeidet.

Vi som jobber i deklarasjonskontrollen kontrollerer riktigheten av opplysningene som er gitt i tolldeklarasjonen, bl.a. klassifisering, tollverdi, tollavgift, restriksjoner, tillatelser, samt at gjeldende regelverk og prosedyrer er overholdt.

Arbeidet gir et godt grunnlag for å forstå sammenhenger, og er et bra sted å begynne for en videre karriere i Tolletaten.