Oslo tollsted

Oslo tollsted består av tre seksjoner og holder til sentralt på Helsfyr i Oslo, og her er både grensedivisjonen og vareførselsdivisjonen samlokalisert.

 

 

«I et operativt miljø med til tider høyt tempo og mange forskjellige oppdrag i løpet av en dag er det viktig med stor takhøyde og et godt arbeidsmiljø»

 

Om vårt arbeid

Noe av det vi primært har ansvar for er kontroll ved grensekryssende fergetrafikk, samt tollekspedisjon. Seksjonens hovedoppdrag er videre knyttet til kontroll og ekspedisjon av varer og kontroll av fartøystrafikk i det geografiske området  

I tillegg til primæroppgavene knyttet til fergetrafikk, så utfører vi kontrolloppdrag i flere varestrømmer, som buss- og togkontroll med utenlandstrafikk, tollagerkontroll og grensekryssende trafikk som kommer landeveien.

Vi samarbeider tett mellom seksjonene og i et operativt miljø med til tider høyt tempo og mange forskjellige oppdrag i løpet av en dag er det viktig med stor takhøyde og et godt arbeidsmiljø. Dette er noe som kjennetegner våre to seksjoner.  

Hvorfor bli en del av vårt lag?

Vi samarbeider tett mellom seksjonene og i et operativt miljø med til tider høyt tempo og mange forskjellige oppdrag i løpet av en dag er det viktig med stor takhøyde og et godt arbeidsmiljø. Dette er noe som kjennetegner våre to seksjoner.