Jobb i vareførselsdivisjonen i Oslo

I Oslo holder vareførselsdivisjonen til i moderne lokaler på Helsfyr. Her har 148 ansatte sitt arbeidssted og vi har behov for å styrke tre av våre seksjoner. Disse er:

  • Oppfølgingsavdelingen, seksjon Oslo 3
  • Brukerdialogavdelingen, veiledningsseksjonen
  • Regelavdelingen, transitteringseksjonen

 

«Vi har et åpent sinn og omgjengelig miljø med kollegaer som har ulik bakgrunn og alder»

 

Transitteringsseksjonen

Transitteringsseksjonen er en av seks seksjoner i regelavdelingen, og har arbeidssted på Helsdyr i Oslo. I seksjonen jobber 15 ansatte, inkludert leder og kompetansen er i hovedsak tollfaglig kompetanse. Seksjonen har nasjonalt fagansvar for å følge opp transitteringssaker og behandle søknader som er relatert til transitteringskonvensjonen. I tillegg har seksjonen produkteieransvar for systemet NCTS. Utover å være Tolletatens arbeidsverktøy, er NCTS også et tilbud til næringslivet om økt service og effektiv vareførsel gjennom elektronisk meldingsutveksling.

Vi samarbeider med andre tollere både nasjonalt, internasjonalt og har et tett samarbeid med næringslivet. Vi har et åpent og omgjengelig miljø med kollegaer som har ulik bakgrunn og alder.

Seksjon Oslo 3

Seksjon Oslo 3 er en av syv seksjoner i oppfølgingsavdelingen, og har arbeidssted på Helsfyr i Oslo. Seksjonen har 25 ansatte inkludert leder, hvor flesteparten av de ansatte har tollfaglig kompetanse. Seksjonen har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til deklarasjonsbehandling. I tillegg til å være brukerstøtte på TVINN.

Vi som jobber i deklarasjonskontrollen kontrollerer riktigheten av opplysningene som er gitt i tolldeklarasjonen, bl.a. klassifisering, tollverdi, tollavgift, restriksjoner, tillatelser, samt at gjeldende regelverk og prosedyrer er overholdt.  Det som gjør arbeidet i deklarasjonskontrollen spennende er at vi jobber innenfor hele spekteret av tollfaget.

Veiledningsseksjonen

Veiledningsseksjonen er en av to seksjoner i brukerdialogavdelingen, og har arbeidssted på Helsfyr i Oslo. Seksjonen har 15 ansatte inkludert leder, og kompetansen er tollfaglig. Seksjonens oppgaver er å videreutvikle og å drifte Tolletatens kontaktsenter. Videre samhandler veiledningsseksjonen med de ulike fagmiljøene for å sikre riktig informasjon ut til brukerne. I tillegg skal seksjonen utvikle digitale flater og selvbetjeningsløsninger som reduserer publikums behov for manuell veiledning.

Vi får henvendelser innenfor Tolletatens fag- og ansvarsområde og du må trives med publikumskontakt.

I seksjonen samarbeider vi tett med våre kollega i fagavdelingene, og sammen finner vi svar på små og store spørsmål.