Ansatt i Tolletaten

Hvert år krysser mange hundre millioner varer grensen til Norge via land, sjø eller luft. I alle varestrømmer arbeider Tolletaten hver dag, døgnet rundt, for å håndheve lover og regler. Narkotika, våpen, falske legemidler, giftig mat, miljøskadelige stoffer og dyresykdommer er bare noen av truslene Tolletaten bidrar til å bekjempe.

Å jobbe i Tolletaten betyr at du tar del i å løse et unikt og utfordrende samfunnsoppdrag. Jobben vår er unik fordi vi er statens representant på grensen og håndhever regelverk på vegne av flere titalls myndigheter. Jobben vår er utfordrende fordi vi skal føre effektiv kontroll med alle varestrømmer ut og inn av Norge.

 • Christopher, tollinspektør

  Tollinspektør ved Svinesund tollsted, Grensedivisjonen

  Jeg jobber som toller på en av Norges største grenseoverganger. Jobben min går blant annet ut på å avdekke ulovlig innførsel av restriksjonsbelagte varer som for eksempel narkotika, våpen og dopingmidler. Jeg jobber også med å sikre en korrekt og effektiv innførsel av lovlige varer. Min arbeidshverdag er variert og innholdsrik. Som toller er du en del av et arbeidsmiljø med masse erfaring, intuisjon og kompetanse.

 • Karina, rådgiver

  Rådgiver i brukerdialogavdelingen, vareførselsdivisjonen

  Det beste er at jeg får lov til å jobbe sammen med så mange dyktige kollegaer. Jeg har utdanning i pedagogikk og design, og arbeider med utvikling av e-læring til næringslivet. Arbeidsoppgavene mine er ulike, og kan være alt fra å lede oppstartsmøter om nye kompetansetiltak, til å grave meg ned i produksjon, design og små detaljer. Det er motiverende å hjelpe brukerne våre til å forstå kompliserte prosesser og regelverk, og å være med på å gjøre andre menneskers arbeidshverdag litt enklere.

 • Jan Erik, divisjonsdirektør IT

  Divisjonsdirektør for IT-divisjonen

  Som IT-direktør har jeg ansvar for alle etatens systemer. Jeg syns det er veldig motiverende å organisere tverrfaglige team som jobber tett sammen om å bygge nye digitale løsninger. Vi bygger nå blant annet svært spennende løsninger som skal analysere store digitale datastrømmer om all varetransport over grensen og gjøre oss enda smartere i hvem vi kontrollerer. Å jobbe med ny teknologi sammen med dyktige kolleger om et viktig samfunnsoppdrag gir stor mening i arbeidshverdagen.

Som ansatt i Tolletaten får du en rekke fordeler

Internasjonalt samarbeid
I Tolletaten er det mulighet for å jobbe internasjonalt gjennom vårt samarbeid med organisasjoner som Europol, WCO og PTN-samarbeidet.

Pensjonsordning
Alle ansatte er medlemmer av Statens pensjonskasse og trekkes 2 prosent av brutto lønn til obligatorisk premieinnskudd.

Fleksibel arbeidstid
Tolletaten tilbyr fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering.

Faglig utvikling
Det er et mål i Tolletaten at alle medarbeidere skal ha kompetanse innenfor våre kjerneområder. Alle medarbeidere skal møte faglige utfordringer, god ledelse og kompetente kolleger. Som ansatt i Tolletaten tilbys du et bredt spekter av kurs og utviklingsprogrammer.

Trening i arbeidstid
Ansatte har inkludert én arbeidstime i uka til trening.

Kulturhistoriske eiendommer
Tolletaten har 14 kulturhistoriske eiendommer med til sammen 35 leiligheter til disposisjon for etatens tilsatte.

Christopher, tollinspektør

Tollinspektør ved Svinesund tollsted, Grensedivisjonen

Jeg jobber som toller på en av Norges største grenseoverganger. Jobben min går blant annet ut på å avdekke ulovlig innførsel av restriksjonsbelagte varer som for eksempel narkotika, våpen og dopingmidler. Jeg jobber også med å sikre en korrekt og effektiv innførsel av lovlige varer. Min arbeidshverdag er variert og innholdsrik. Som toller er du en del av et arbeidsmiljø med masse erfaring, intuisjon og kompetanse.

Karina, rådgiver

Rådgiver i brukerdialogavdelingen, vareførselsdivisjonen

Det beste er at jeg får lov til å jobbe sammen med så mange dyktige kollegaer. Jeg har utdanning i pedagogikk og design, og arbeider med utvikling av e-læring til næringslivet. Arbeidsoppgavene mine er ulike, og kan være alt fra å lede oppstartsmøter om nye kompetansetiltak, til å grave meg ned i produksjon, design og små detaljer. Det er motiverende å hjelpe brukerne våre til å forstå kompliserte prosesser og regelverk, og å være med på å gjøre andre menneskers arbeidshverdag litt enklere.

Jan Erik, divisjonsdirektør IT

Divisjonsdirektør for IT-divisjonen

Som IT-direktør har jeg ansvar for alle etatens systemer. Jeg syns det er veldig motiverende å organisere tverrfaglige team som jobber tett sammen om å bygge nye digitale løsninger. Vi bygger nå blant annet svært spennende løsninger som skal analysere store digitale datastrømmer om all varetransport over grensen og gjøre oss enda smartere i hvem vi kontrollerer. Å jobbe med ny teknologi sammen med dyktige kolleger om et viktig samfunnsoppdrag gir stor mening i arbeidshverdagen.

Som ansatt i Tolletaten får du en rekke fordeler

Internasjonalt samarbeid

I Tolletaten er det mulighet for å jobbe internasjonalt gjennom vårt samarbeid med organisasjoner som Europol, WCO og PTN-samarbeidet.

Pensjonsordning

Alle ansatte er medlemmer av Statens pensjonskasse og trekkes 2 prosent av brutto lønn til obligatorisk premieinnskudd

Fleksibel arbeidstid

Tolletaten tilbyr fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering.

Faglig utvikling

Det er et mål i Tolletaten at alle medarbeidere skal ha kompetanse innenfor våre kjerneområder. Alle medarbeidere skal møte faglige utfordringer, god ledelse og kompetente kolleger. Som ansatt i Tolletaten tilbys du et bredt spekter av kurs og utviklingsprogrammer.

Trening i arbeidstid

Ansatte har inkludert én arbeidstime i uka til trening.

Kulturhistoriske eiendommer

Tolletaten har 14 kulturhistoriske eiendommer med til sammen 35 leiligheter til disposisjon for etatens tilsatte.

 • Tollbugata 1, Oslo

  Like ved Oslo Sentralstasjon, med utsikt mot Operaen, ligger Tollboden og Stenpakkhuset.  Byggene har fungert som Tollsted siden 1800-tallet og har vært i bruk helt frem til 2016. I 2019 flyttet Tolletaten inn i rehabiliterte lokaler. Gamle skatter og spor tilbake fra 1850-tallet er hentet frem og samspiller med nye arkitektoniske grep. Tollbodene har både kantine og møteromssenter, i tillegg til flere sosiale soner.

 • Solheimsgaten 13, Bergen

  I nyoppussede lokaler i Solheimsviken i Bergen holder Vareførselsdivisjonen til. Kontorlokalene ligger i bygget «motorhallen» og er en del av GC Riebers eiendomsmasse. Solheimsviken er en spennende bydel som er under utvikling, med kort vei til både bybane og Bergen sentrum. I bygget er det både kantine, garderober, sosiale soner og møteromssenter.

 • Elisabeth Von Hübschs gate 6, Moss

  I M:6 bygget på Verket i Moss har Grensedivisjonen hovedkontor. Lokalene, som er en renovert papirfabrikk fra 1883, ble pusset opp da Tolletaten flyttet inn i 2021. Petersons papirfabrikk var i sin tid en sentral og viktig arbeidsplass i Moss. I dag er bygget lyst og moderne med et industrielt preg og en tydelig operativ profil. Her finner man også Tolletatens nasjonale operasjonssenter, med topp moderne fasiliteter.

 • Grensesvingen 26, Oslo

  Ved ett av Oslos knutepunkter, på sentrale Helsfyr, ligger lokalene til Tolletaten i Grensesvingen. De nyoppussede og moderne lokalene byr på store og luftige lokaler, med utsikt over Oslo. I bygget er det en stor kantine med godt utvalg.

Bli med i vårt kompetansesamfunn

Hold deg informert ved å bli med i nettverket! Oppgi e-postadressen din, og fortell oss litt om deg selv, og vi vil oppdatere deg om kommende arrangementer og muligheter som samsvarer med interessene dine.