Kristiansand tollsted

Kristiansand tollsted er lokalisert i havneområdet i byen. Her finnes flere seksjoner inkludert, en egen seksjon med ansvar for kontroll av sjøveis trafikk i hele Oslofjordområdet.

To fergeselskaper, Color Line med Superspeed 1 og Fjordline med Bergensfjord og Stavangerfjord, trafikkerer med rutegående trafikk til og fra Hirtshals i Danmark. Fra april til oktober, opererer også Fjordline med hurtigbåten Fjord FSTR. 

Kristiansand håndterer også rutegående fly, småfly og charterflytrafikk på Kristiansand lufthavn samt noe utlandstrafikk på Arendal lufthavn.  I tillegg har vi ansvar for kontroll av annen grensekryssende trafikk i det geografiske området Agder. 

Kjevik har direkteruter til Amsterdam og København. I tillegg er det ukentlig rute til Alicante. Avhengig av sesong går det også charterfly til Gran Canaria og Hellas. Kjevik har også en del småfly/privatfly fra utlandet. 

Tolletaten er til stede på samtlige ankomster fra utlandet og forestår også ekspedisjon ved utgående flytrafikk. Det benyttes forskjellige kontrollverktøy på Kjevik, som for eksempel narkotikahund og bagasjerøntgen.

 

«Fun fact: Verdens største innvendige beslag av narkotika ble gjort på Kjevik i 2009. Rekorden ble siden slått av en flyplass i mellom-Amerika»

 

Om vårt arbeid

Seksjonene har primært ansvar for ekspedisjon og kontroll av grensekryssende ferge-, fly og fartøystrafikk samt ordinær tollekspedisjon av varer. 

Kristiansand havn har i løpet av de siste årene seilt opp til å bli Norges største fergehavn, og i høysesongen sommeren 2023 håndterte tollstedet hele åtte daglige fergeanløp fra Hirtshals i Danmark og Eemshaven i Nederland. 

Arbeidet i Kristiansand er fordelt på to seksjoner og delt mellom tre vaktlag bestående av 8-10 tjenestepersoner. I tillegg er det en vaktleder og en hundefører knyttet til hvert vaktlag.