Jobb i vareførselsdivisjonen i Bergen

Vareførselsdivisjonen - Bergen holder til i moderne lokaler, sentralt i næringsparken i Solheimsviken.

I Bergen finner du vareførselsdivisjonens hovedkontor, og 71 ansatte har sitt arbeidsted her. Vi har en flott arena for samhandling og utvikling, og vi har et godt arbeidsmiljø med mange kunnskapsrike og hyggelige kollegaer.

Her har vi behov for tollere til våre seksjoner i:

  • Regelavdelingen - juridisk seksjon
  • Oppfølgingsavdelingen - seksjon Bergen

 

«Det beste er at jeg får lov til å jobbe sammen med så mange dyktige kollegaer»

 

Juridisk seksjon

Juridisk seksjon er en av seks seksjoner i regelavdelingen, og arbeidsstedet er i Solheimsviken i Bergen. Seksjonen har 16 ansatte inkludert leder og kompetansen er i hovedsak juridisk kompetanse med noen tollfaglige stillinger. Seksjonen har nasjonalt fagansvar for regelverk- og prosedyreutvikling innenfor den registrerte vareførselen, herunder koordinering med alle relevante enheter i Tolletaten. I tillegg jobber juridisk seksjon med å utarbeide informasjon og veiledere om eget og samarbeidende aktørers regelverk og praksis. Informasjon og undervisning/opplæring internt ifm. innføring av for eksempel nye lover, er derfor sentrale oppgaver i seksjonen.

I Juridisk seksjon jobber vi mye med juridiske avklaringer på spørsmål som oppstår i den praktiske vareførselen. Seksjonen er avhengig av tverrfaglig kompetanse for å løse spørsmålene.

Seksjon Bergen

Seksjon Bergen er en av syv seksjoner i oppfølgingsavdelingen, og har arbeidssted i Solheimsviken i Bergen. Seksjonen har 15 ansatte inkludert leder, med en blanding av tollfaglig kompetanse og økonomi/revisjon. Seksjonen har oppgaver knyttet til deklarasjonsbehandling og etterkontroll. Etterkontroll et fagområde i utvikling og seksjonen skal blant annet sørge for oppdatert metodikk og kompetanse innenfor fagområdet. Seksjonen har en viktig rolle i utviklingen av dette arbeidet.

Vi som jobber i deklarasjonskontrollen kontrollerer riktigheten av opplysningene som er gitt i tolldeklarasjonen, bl.a. klassifisering, tollverdi, tollavgift, restriksjoner, tillatelser, samt at gjeldende regelverk og prosedyrer er overholdt.

Arbeidet gir et godt grunnlag for å forstå sammenhenger, og er et bra sted å begynne for en videre karriere i Tolletaten

 

 

Juridisk seksjon

Juridisk seksjon er en av seks seksjoner i regelavdelingen, og arbeidsstedet er i Solheimsviken i Bergen. Seksjonen har 16 ansatte inkludert leder og kompetansen er i hovedsak juridisk kompetanse med noen tollfaglige stillinger. Seksjonen har nasjonalt fagansvar for regelverk- og prosedyreutvikling innenfor den registrerte vareførselen, herunder koordinering med alle relevante enheter i Tolletaten. I tillegg jobber juridisk seksjon med å utarbeide informasjon og veiledere om eget og samarbeidende aktørers regelverk og praksis. Informasjon og undervisning/opplæring internt ifm. innføring av for eksempel nye lover, er derfor sentrale oppgaver i seksjonen.

I Juridisk seksjon jobber vi mye med juridiske avklaringer på spørsmål som oppstår i den praktiske vareførselen. Seksjonen er avhengig av tverrfaglig kompetanse for å løse spørsmålene.

Seksjon Bergen

Seksjon Bergen er en av syv seksjoner i oppfølgingsavdelingen, og har arbeidssted i Solheimsviken i Bergen. Seksjonen har 15 ansatte inkludert leder, med en blanding av tollfaglig kompetanse og økonomi/revisjon. Seksjonen har oppgaver knyttet til deklarasjonsbehandling og etterkontroll. Etterkontroll et fagområde i utvikling og seksjonen skal blant annet sørge for oppdatert metodikk og kompetanse innenfor fagområdet. Seksjonen har en viktig rolle i utviklingen av dette arbeidet.

Vi som jobber i deklarasjonskontrollen kontrollerer riktigheten av opplysningene som er gitt i tolldeklarasjonen, bl.a. klassifisering, tollverdi, tollavgift, restriksjoner, tillatelser, samt at gjeldende regelverk og prosedyrer er overholdt.

Arbeidet gir et godt grunnlag for å forstå sammenhenger, og er et bra sted å begynne for en videre karriere i Tolletaten.