Jobb i vareførselsdivisjonen i Kongsvinger

Seksjon Kongsvinger er en av sju seksjoner i oppfølgingsavdelingen, og har 15 ansatte. Du finner oss i samme lokasjon som grensedivisjonen

 

«I deklarasjonskontrollen har vi et godt arbeidsmiljø, med mange kunnskapsrike og hyggelige kollegaer»

 

Seksjon Kongsvinger er en av syv seksjoner i oppfølgingsavdelingen, og har arbeidssted i Kongsvinger. Seksjonen har 15 ansatte inkludert leder, med i hovedsak tollfaglig kompetanse. Seksjonen har oppgaver knyttet til deklarasjonsbehandling og etterkontroll. I tillegg er seksjonen divisjonens kontaktpunkt for grensekontrollsamarbeidet med Sverige.

Det som gjør arbeidet i deklarasjonskontrollen spennende er at vi jobber innenfor hele spekteret av tollfaget. Vi samarbeider med andre seksjoner i VD og GD, og kan anmode GD om fysisk varekontroll med bakgrunn i det deklarasjonskontrollen avdekker.

Vi har et godt arbeidsmiljø, og samarbeider med mange kunnskapsrike og hyggelige kollegaer.