Bergen Lufthavn Flesland

Bergen Lufthavn Flesland er oppmøtested. Seksjonen driver kontroll ved flyplassen, småflyplasser i området, Nøstet Fergeterminal og andre steder når vi bistår Maritim Innsatsseksjon. Vi har en variert sammensetning av erfaring og kompetanse med tollere i ett bredt aldersspenn, med variert yrkeserfaring og kompetanse, som sammen løser oppgavene og utfyller hverandre på en god måte.

Bergen er Vestlandets hovedstad og byen mellom de 7 fjell. Byen har flotte turmuligheter langs fjell og fjord, et yrende kulturliv og mange muligheter for aktive opplevelser. Husk regntøy!

 

«Vi går på jobb for å gjøre en ordentlig innsats med kollegaer vi har det kjekt med»

 

Om vårt arbeid

Vi kontrollerer all grensekryssende vareførsel med rutetrafikk til/fra Bergen, inkludert ferge fra Danmark med landeveiskontroll. Kjernen i kontrolloppgavene er at vi er i kontakt med mennesker for å kontrollere vareførselen. 

Ved Seksjon Flesland får man arbeide med flere varestrømmer selvstendig i vaktlag. Alle må kunne alt samtidig som noen får spesialisere seg innenfor enkelte fagfelt. Dette skaper robuste tollere som tenker helhetlig og prioriterer godt i hverdagen.  

I Bergen har vi to seksjoner i grensedivisjonen, Seksjon Flesland og Maritim Innsats. Seksjonene samarbeider tett for å løse oppdraget på best mulig måte. Vi er derfor tett på alle varestrømmer og mulighetene for en lang karriere med variasjon og utvikling er derfor svært gode.

Kontroll av all grensekryssende vareførsel med rutetrafikk til/fra Bergen, inkludert ferge fra Danmark med landeveiskontroll. Kjernen i kontrolloppgavene er at vi er i kontakt med mennesker for å kontrollere vareførselen. 

Hvorfor bli en del av vårt lag?

Ved Seksjon Flesland får man arbeide med flere varestrømmer selvstendig i vaktlag. Alle må kunne alt samtidig som noen får spesialisere seg innenfor enkelte fagfelt. Dette skaper robuste tollere som tenker helhetlig og prioriterer godt i hverdagen.  

Alle er organisert som del av ett vaktlag med vaktleder, en ansvarlig for kontrollforberedende arbeid/profilering, en ansvarlig for rødsone/ekspedisjon, en hundefører og øvrige mannskap. Alle kan litt om alt og de grunnleggende ferdighetene alle må beherske er kontroll av person, kjøretøy, trailer, fly og varer. Dette gjør at det stilles krav til fleksibilitet, endringsvilje og god helhetsoversikt for å kunne prioritere kontrollaktivitet og trives med oppgavene.