Juridisk

Juridisk arbeid i Tolletaten

Som jurist i Tolletaten jobber man med å fortolke og avklare rettslige rammer for grensekryssende vareførsel, og spiller derfor en avgjørende rolle etatens oppfyllelse av samfunnsoppdraget.

Tollretten består av et omfattende nasjonalt og internasjonalt regelverk. På nasjonalt nivå er det vareførselsloven og tollavgiftsloven med tilhørende forskrifter som danner grunnlaget for Tolletatens virksomhet. Utviklingen og tolkningen av tollovene er samtidig knyttet til blant annet initiativ fra EU/EØS, frihandelsavtaler, tollsamarbeidsavtaler og andre konvensjoner.

Arbeidsoppgavene for juristene er mange og varierte. Det er alt fra å følge opp saker og behandle søknader fra private og næringslivet, klagesaksbehandling og regelverksavklaring, til utvikling av tollregelverket. Utviklingsarbeidet går ut på å utarbeide nye forskrifter, gi innspill til eksisterende lovgivning og sikre at Tolletatens praksis er i samsvar med internasjonale tollstandarder. Dette arbeidet er avgjørende for å sikre at Tolletaten kan tilpasse seg endringer i det globale handelslandskapet. 

Overvåk jobber i denne kategorien

Viser 1 til 6 av 6 jobber