Fremtidens tollbehandling

Fremtidens tollbehandling

God til å tenke nytt og se sammenhenger? Bli med å finne gode løsninger på komplekse utfordringer!

Hver time, hver dag krysser tusenvis av varer den norske grensen, og i løpet av ett år kommer varer til mer enn NOK 2000 milliarder over grensen. Tolletaten har ansvaret for å sikre at disse verdiene krysser grensen effektivt, samtidig som etaten skal beskytte samfunnet mot farlige og ulovlige varer. Tolletatens IT-løsninger er en forutsetning for å holde oversikten og utøve kontroll på denne varestrømmen, og er derfor avgjørende for at Norge skal forbli et velfungerende og trygt samfunn.

Internasjonal varehandel og tollbehandling gjennomgår en omfattende digital transformasjon bort fra papir og mot sanntidsbaserte elektroniske dialoger på tvers av landegrenser. Tolletaten skal de neste årene utvikle nye prosesser og helt nye løsninger som sikrer at oppfølgingen av vareflyten til og fra Norge ligger i forkant av denne utviklingen. Etatens løsninger skal sikre næringslivets behov for en effektiv vareførsel, og gjøre det «lett å gjøre rett» for alle som benytter våre tjenester.

For å nå dette målet er vi på jakt etter lagspillere som ønsker å transformere samfunnskritiske prosesser.

Vår utfordring er å balansere behovene til næringslivet og borgerne med regelverkene knyttet til varer som krysser Norges grenser. På den ene siden er samfunnet tjent med sømløs vareflyt over grensen, på den andre siden ønsker vi ikke å ta inn varer som er skadelige eller utgjør en risiko for vårt samfunn.  

Hvordan vil du transformere og forbedre brukerreisen til aktørene i grensekryssende varehandel samtidig som samfunnets krav til trygghet ivaretas?

Hvilken arkitektur understøtter best behovet for dialogbaserte tjenester?

Hvordan kan vi utnytte de internasjonale løsningene som EU utvikler?

Bli med på laget!

Viser 1 stilling
  • Velg med mellomromstasten for å vise det fullstendige innholdet i jobbinformasjonen.