Seksjonssjef til seksjon Ålesund i Grensedivisjonen

 

Vil du være med å lede en av våre seksjoner i et utfordrende kontrollområde?
 

Vi søker nå etter seksjonssjef til seksjon Ålesund i grensedivisjonen.


Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. 
Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum, næringsliv og samarbeidende etater, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. 


Grensedivisjonen består av syv geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for operative fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab. Grensedivisjonen har hovedkontor i Moss.
Seksjon Ålesund er en del av område vest som har ansvaret for fysisk kontroll og ekspedisjon av varer til/fra fylkene Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. Område vest består av fem seksjoner med tjenestesteder i Bergen, Flesland, Ålesund, Haugesund og Sola. Seksjon Ålesund har primært ansvar for kontroll ved grensekryssende fly- og fartøystrafikk samt ekspedisjon. I tillegg har seksjonen ansvar kontroll av annen grensekryssende trafikk. 

Som leder for seksjon Ålesund vil du ha et helhetlig ansvar for å lede enheten administrativt og faglig. Seksjonen består av om lag 12 medarbeidere som du vil ha personalansvaret for. Du rapporterer direkte til områdesjefen for område vest og inngår i områdets ledergruppe. Som leder for seksjonen vil leder ha et helhetlig ansvar for å lede enheten administrativt og faglig.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • faglig ansvar for seksjon Ålesund
 • personal- og resultatansvar  
 • plan- og rapporterings- og budsjettansvar 
 • koordinere hovedoppdraget knyttet til sentrale føringer  

Undervisnings- og foredragsoppgaver, samt noe reisevirksomhet ligger til stillingen 

 

Kvalifikasjonskrav

 • du har fullført bachelorgrad. Bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om fullført bachelorgrad 
 • du har relevant ledererfaring 
 • du har lederkompetanse som bidrar til resultatoppnåelse og til å motivere de ansatte
 • du forstår din rolle som mellomleder i organisasjonen 
 • du arbeider godt alene og sammen med andre, både innad i etaten og med andre aktører
 • du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Dine egenskaper:

 • strukturert og analytisk
 • god organisasjons- og helhetsforståelse
 • meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • selvstendig, initiativrik og med stor arbeidskapasitet
 • nysgjerrig og med godt humør

 

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.


Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat
 • stilling som seksjonssjef . Lønnstrinn 72 - 78 ( kr 720 100 – 821 100) . For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted er Ålesund

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse. 

 

 

Tiltredelse august/september 2023.


For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte områdeleder Bård Ynnesdal på telefon 958 43 589.


For mer informasjon om å jobbe i Tolletaten, se jobb.toll.no 
 

 

Bakgrunnssjekk
Vi benytter Semac bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Krav til søknaden
Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Inkludering og mangfold
Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.
 

Arbeidsområde:  Ledelse
Heltid/Deltid:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Ålesund, NO, 6002

Søknadsfrist:  13.06.2023