Informasjonskoordinator til operasjonssenteret, Grensedivisjonen

 

Er du vår nye informasjonskoordinator ?


 

 

Operasjonssenteret er en del av operativ fellesavdeling, plassert i nye og moderne lokaler på Verket i Moss. Avdelingen består av en etterretningsseksjon og en juridisk seksjon, i tillegg til operasjonssenteret. Avdelingen er opprettet i forbindelse med omorganiseringen av Tolletaten i 2020 og er fortsatt i en spennende utviklingsfase.

Operasjonssenteret skal støtte grensedivisjonen sin operative virksomhet og bidra til høyest mulig måloppnåelse samlet sett. Operasjonssenteret utfører også en rekke oppgaver på vegne av hele Tolletaten og bemannes døgnkontinuerlig.

Vi søker nå etter en systemkyndig medarbeider, med øye for operativ informasjonskoordinering og evne til å finne de gode løsninger for å kunne koordinere informasjonsflyt i operasjonssenteret, internt og eksternt. Du vil ha et koordinerende ansvar for effektiv og korrekt informasjonsforvaltning i avdelingen, samt et spesielt ansvar for å skape velfungerende prosesser og system for informasjonskoordinering og informasjonsforvaltning i seksjonen/operasjonssenteret.

 

Sentrale arbeidsområder:

 • styre, koordinere og kvalitetssikre informasjonsforvaltning i seksjonen/operasjonssenteret  
 • ansvar for lagring og distribuering av seksjonens instrukser, prosedyrer, rutiner og planer for informasjonsforvaltning 
 • etablere og forbedre prosesser for å sikre en god og effektiv forvaltning av informasjon, herunder følge opp notoritet, korrekt lagring og deling 
 • sørge for at informasjon og produkter fordeles til rett sted på rett tid 
 • bidra til fastsetting, utvikling og effektiv drift av tilgjengelig datastøtteverktøy
 • bidra med kompetanseutvikling og veiledning innen eget fagområde  
 • bidra i rapporteringsarbeid

 

Kvalifikasjonskrav:

 • fullført relevant bachelorgrad. Tollfaglig utdanning, samt meget god realkompetanse eller 1-årig høyere utdanning kan erstatte kravet om bachelorgrad
 • kunnskap og erfaring innen informasjonsforvaltning
 • god kunnskap om M365
 • ønskelig med kjennskap til Tolletatens IT-systemer
 • ønskelig med erfaring som operatør i operasjonssenteret
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både norsk og engelsk

 

Dine egenskaper:

 • helhetsoversikt, med god arbeidskapasitet
 • svært gode samarbeidsevner
 • sterkt engasjement for ansvarsfeltet

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • spennende, varierte arbeidsoppgaver og tverrfaglige utviklingsmuligheter 
 • operativt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • stillingen lønnes som rådgiver/tolloverinspektør i lønnstrinn 60 – 73
 • pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  
 • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden  
 • Tolletaten har standardisert avtale om hjemmekontor
 • arbeidssted i nye lokaler i Moss 

 

Andre krav til stillingen: 
Du må tilfredsstille krav til sikkerhetsklarering og autorisasjon Hemmelig i henhold til sikkerhetsloven, samt levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse. 

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte fungerende seksjonssjef Dag Ove Steen på tlf. 48898513.

 

Bakgrunnssjekk
Vi benytter Semac bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Krav til søknaden
Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Inkludering og mangfold
Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.
 

Arbeidsområde:  Tollfaglige
Heltid/Deltid:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Moss, NO, 1534

Søknadsfrist:  09.06.2023