IT-ansvarlig i Oslo

1 års vikariat med mulighet for forlengelse som lokal IT-ansvarlig og driftsmedarbeider i Oslo

Er du vår nye lagspiller?

 

Tolletaten er inne i en omfattende digitalisering og fornyelse der IT er et strategisk virkemiddel for å ivareta vårt samfunnsoppdrag. Vår samfunnskritiske rolle er å sikre landets forsyningssikkerhet, etterlevelse av lover og regler for all import og eksport av alle typer varer, og å bidra til næringslivets konkurranseevne.

 

Du vil jobbe med lokal/regional IT-support til stedlige brukere i en moderne infrastruktur i samarbeid med andre IT-driftsmedarbeidere i Norge og samhandle med Helpdesk lokalisert i Mo i Rana.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Fagbrev IT eller annen relevant teknisk utdannelse
 • Relevant erfaring fra arbeidsområdet  
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

 

Det ønskelig at du har:

 • Erfaring med ITIL-prosesser og Helpdesk-verktøy
 • Erfaring fra området IT-drift som PC installasjon, mobile enheter, bruk av MS365, oppkobling AV-utstyr
 • Erfaring fra brukeradministrasjon, opplæring og bistand
 • Erfaring med kontrakter, innkjøp og leverandørsamarbeid vil være en fordel

 

Dine egenskaper:

 • God samarbeids- og formidlingsevne
 • Fleksibilitet, løsningsorientert og serviceinnstilt
 • Endringsvillig, utadvendt og omgjengelig
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress

 

IT-serviceseksjonen har bl.a følgende arbeidsområder:

 • IT-support 
 • Bestilling og forvaltning av brukernært IT-utstyr for alle etatens medarbeidere i hele landet (som PC-er, mobile enheter, tilleggsutstyr)
 • Teknisk drift av basisteknologi for telefoni og audiovisuelt utstyr i møterom
 • Oppfølging av leverandøravtaler, samarbeidspartnere og interne avtaler for å sikre avtalt tjenestekvalitet

 

Vi tilbyr:

 • Gode utviklingsmuligheter og kompetanseheving i en viktig samfunnsetat 
 • Gode kollegaer og et sosialt miljø
 • Gode arbeidsbetingelser (mulighet for fleksitid, ordning for hjemmekontor og mulighet for trening i arbeidstiden 1 time per uke)
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • Lokalisert sentralt i Oslo

 

Stillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver kr 557 100. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

 

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

 

Inkludering og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

 

Søknad og CV skal leveres på norsk.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Anita Smith Lunde, epost anita.smith.lunde@toll.no, mobil 92406498

 

Søknadsfrist 12.08.2024

Arbeidsområde:  IT og digitalisering
Heltid/Deltid:  Heltid
Stillingstype:  Midlertidig
By: 

Oslo, NO, 0152

Søknadsfrist:  12.08.2024