Jurist arbeidsrett

Vil du jobbe med HR og arbeidsrett?
 

Vi søker deg som er utdannet jurist og har erfaring innen offentlig arbeidsrett.

 

Syns du det er interessant å finne løsninger i krevende arbeidsrettslige saker? Som arbeidsrettsjurist hos oss vil du bli en del av et tverrfaglig HR-team og du vil jobbe med et spekter av problemstillinger i en organisasjon som er i stadig endring.

 

Tolletaten er inne i en spennende utvikling og gjennomfører for tiden flere utviklings- og endringsprosesser. For deg vil dette bety at ingen dager er like og at du må være omstillingsdyktig og trives med å være en tydelig rådgiver. I tillegg er det sentralt at du klarer å ha en helhetlig forståelse og tilnærming, også i enkeltsaker.

 

HR-avdelingen har fagansvaret for HR i Tolletaten, og har en viktig rolle i utvikling og oppfølging av personalpolitikken, organisasjons- og kompetanseutvikling, lønns- og personalforvaltning, dialogen med de tillitsvalgte, rekruttering samt mangfold og inkludering. Du kan forvente deg en hektisk og positiv arbeidsplass med et inkluderende og uformelt arbeidsmiljø.

 

HR-avdelingen består av totalt 20 medarbeidere, med to underliggende seksjoner. I stillingen som arbeidsrettsjurist vil du rapportere direkte til avdelingsdirektør for HR.

 

Sentrale arbeidsområder:

 • saksbehandling av komplekse avtale- og arbeidsrettslige spørsmål
 • rådgivning og støtte til linjeledere og HR-faglige medarbeidere
 • utvikle og kvalitetssikre regelverk og styrende dokumenter innen HR-feltet
 • kursing og opplæring innenfor fagområdet
 • ivareta juridiske forhold i omstillingsprosesser
 • delta i prosjektarbeid

 

Kvalifikasjonskrav:

 • master i rettsvitenskap/cand. jur. med gode resultater
 • flere års relevant arbeidserfaring innen offentlig arbeidsrett
 • relevant erfaring med håndtering av krevende personalsaker
 • relevant erfaring med omstilling i offentlig sektor
 • god kunnskap til relevant lov- og avtaleverk i offentlig sektor
 • god kjennskap om personopplysningsregelverket
 • meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk

 

Dine egenskaper:

 • strukturert og analytisk
 • god organisasjons- og helhetsforståelse
 • løsningsorientert med gode samarbeidsevner
 • selvstendig, initiativrik og med stor arbeidskapasitet
 • nysgjerrig og med godt humør

 

Vi tilbyr:

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en etat i utvikling
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte og erfarne/dyktige kollegaer
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted sentralt i Oslo sentrum i moderne lokaler
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver, ltr 71, p.t. kr 708.000 – ltr 78, p.t 821.100, avhengig av kvalifikasjoner og arbeidserfaring. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan Hilde Simenstad tlf 90 54 27 06 kontaktes.

 

Se jobb.toll.no for mer informasjon om å jobbe hos oss.

 

 

Bakgrunnssjekk
Vi benytter Semac bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Krav til søknaden
Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Inkludering og mangfold
Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.
 

Arbeidsområde:  HR
Heltid/Deltid:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0152

Søknadsfrist:  01. oktober 2023