Jurist til utviklingsavdelingen


Vil du jobbe med regelverksutvikling og digitalisering? 


Juridisk stab har ansvar for å utvikle regelverket i tråd med politiske føringer, Tolletatens målsetninger og utviklingsbehov, og for å fortolke og avklare de rettslige rammene for Tolletatens virksomhet. I tillegg skal juridisk stab som klageinstans bidra til ensartet og riktig rettsanvendelse. Vi har også et overordnet ansvar for at virksomheten ivaretar kravene til personvern. 1. januar 2023 trådte nytt regelverk i kraft på Tolletatens område, og tolloven ble avløst av vareførselsloven og tollavgiftsloven. Juridisk stab består av utviklingsavdelingen, rettsavdelingen og avdeling for internasjonale avtaler, i tillegg til en avdeling for styringsstøtte, og har totalt 40 ansatte. 
  

I utviklingsavdelingen i juridisk stab har vi inntil to ledige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver (jurist).
  

Avdelingen har ansvar for etatens rettsutvikling, og har ansvaret for å endre forskriftene om vareførsel og tollavgift. En sentral oppgave er å støtte opp om Tolletatens utviklingsaktiviteter gjennom å bidra til juridiske avklaringer og utvikling av virksomhetens rettslige rammer. En viktig del av dette arbeidet er å realisere Tolletatens digitale ambisjoner. Som fagmyndighet for personvern har avdelingen et særlig ansvar for å gi faglig veiledning og sette rammer for Tolletatens behandling av personopplysninger. Vi skal gjennom vårt arbeid bidra til at Tolletaten lykkes med å realisere mål og utviklingspotensialet samtidig som de rettslige aspektene ivaretas på en god måte. 
  

I stillingen vil du få mulighet til å jobbe innenfor alle avdelingens ansvarsområder, med særlig vekt på regelverksutvikling og deltagelse i utviklingsoppgaver. Hovedoppgaver vil være videreutvikling av regelverket, personvern, høringsarbeid og samarbeid på tvers i Tolletaten på avdelingens ansvarsområder. 
  
 

Kvalifikasjoner

 • fullført og bestått mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen 
 • relevant arbeidserfaring, gjerne fra offentlig sektor 
 • god juridisk vurderingsevne  
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk 
 • interesse for digitalisering av offentlig forvaltning 
 • gode resultater enten gjennom tidligere arbeid eller karakterer 

  

Vi har utstrakt kontakt på tvers i etaten, og det er derfor viktig at du skaper gode samarbeidsrelasjoner. Det er viktig at du kan kommunisere godt, og at du evner å gjøre jussen forståelig også for andre fagmiljøer. 
  
 

Vi ser etter deg som: 

 • tar initiativ, har evne til nytenkning og jobber selvstendig 
 • er strukturert, har stor arbeidskapasitet og kan jobbe under tidspress 
 • trives med å løse arbeidsoppgaver i samarbeid med andre 
 • bidrar positivt til arbeidsmiljøet 


 

Vi tilbyr: 

 • spennende og krevende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling 
 • et arbeidsmiljø preget av samarbeid og vilje til å bistå også utenfor egne oppgaver 
 • lønn som rådgiver eller seniorrådgiver, kr. 532 200 til 759 100 (ltr. 54-75), avhengig av kvalifikasjoner og arbeidserfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • gode arbeidsvilkår (fleksitid, sommertid, hjemmekontor inntil to dager i uken og mulighet for trening i arbeidstiden) 
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler i Oslo sentrum 

 
  

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsdirektør Marius Mølmen Moen på 414 41 268. Du finner mer informasjon om å jobbe hos oss på jobb.toll.no   
 

 

Bakgrunnssjekk
Vi benytter Semac bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Krav til søknaden
Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Inkludering og mangfold
Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.
 

Arbeidsområde:  Juridisk
Heltid/Deltid:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0152

Søknadsfrist:  9. oktober 2023