Rådgiver/seniorrådgiver til juridisk stab

 

Har du erfaring fra plan- og rapporteringsarbeid?

 

Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten er inndelt i fem fagdivisjoner og tre staber, med ulike ansvarsområder. Juridisk stab har et overordnet ansvar for rettsanvendelse og rettsutvikling, og er etatens klageinstans. Stillingen ligger til enheten for styringsstøtte i juridisk stab, og består av to rådgivere og etatens personvernombud, i tillegg til leder. Vi støtter juridisk direktør i styringen av staben, faglig og administrativt. 
 
Vi søker nå en engasjert og dyktig medarbeider som kan bidra på det administrative området i juridisk stab. Du vil ha et særlig ansvar for administrative prosesser innen budsjett, økonomi, planlegging og rapportering, og for å planlegge og følge opp ledermøter, faglige og sosiale samlinger m.m. For den rette kandidaten er det også muligheter for prosjekt-/prosessledelse, både i egen enhet og i de øvrige avdelingene i juridisk stab.
 
Som medarbeider i styringsstøtte i juridisk stab, vil arbeidshverdagen din være preget av samarbeid på tvers i Tolletaten og med stabsledelsen, og det vil være gode muligheter for påvirkning og faglig utvikling.
 
Du vil blant annet arbeide med: 

 • års- og langtidsplaner, budsjettering og oppfølging 
 • forvalte og videreutvikle rapporteringsrutiner og andre administrative prosesser 
 • forberede, delta i og følge opp stabens ledermøter og faglige og sosiale samlinger
 • øvrige oppgaver innenfor stabens ansvarsområder 

 
Kvalifikasjonskrav: 

 • fullført relevant bachelorgrad eller mastergrad
 • minst tre års relevant erfaring, gjerne fra tilsvarende arbeid i offentlig forvaltning 
 • erfaring med bruk av Office365, med god kompetanse i Excel 
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

  
Vi søker deg som: 

 • er strukturert, effektiv og nøyaktig 
 • har god rolleforståelse og samarbeider godt med andre 
 • tar initiativ og jobber selvstendig 
   

Vi kan tilby deg:

 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • lønn som rådgiver eller seniorrådgiver kr. 548 600 – 759 100 (ltr. 56– 75) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • gode arbeidsvilkår (fleksitid, sommertid, hjemmekontor inntil to dager i uken og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • arbeidssted i nyoppussede lokaler i Oslo sentrum
   

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsdirektør Joakim Svebakken på telefon 926 97 900. Du finner mer informasjon om å jobbe hos oss på jobb.toll.no

 

Bakgrunnssjekk
Vi benytter Semac bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

Krav til søknaden
Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Inkludering og mangfold
Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.
 

Arbeidsområde:  Administrasjon
Heltid/Deltid:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0152

Søknadsfrist:  11. juni 2023