Jobb som toller

Hovedoppgavene til Tolletaten er å forvalte regelverk for toll og vareførsel inn og ut av landet, kontrollere at varer er riktig deklarert, fastsette og kontrollere grunnlaget for toll og utføre oppgaver for andre etater på grensen. Tolletatens utfordringer og oppgaver er stadig i endring, og vi trenger derfor dyktige og fleksible medarbeidere i hele landet.

 

«En jobb med mening»

 

Arbeidssteder

Som toller i grensedivisjonen vil du hver dag gjøre en viktig jobb med å sikre at varer krysser grensen effektivt. Samtidig vil du bidra til å hindre ulovlige produkter i å komme inn i eller gå ut av landet og arbeide aktivt mot økonomisk kriminalitet. I grensekontrollen blir du del av et vaktlag og vil ha en variert, aktiv og allsidig arbeidsdag.

Du kommer i kontakt med mange ulike typer mennesker og samarbeidspartnere, og dermed utfordres du faglig, fysisk og kreativt. Operative medarbeidere i grensedivisjonen er uniformert og jobber som hovedregel i døgnkontinuerlig turnus.

I vareførselsdivisjonen vil du jobbe med den registrerte delen av vareførselen. Du vil være med å bidra til korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer, samt sikre likebehandling av aktørene enten du jobber med kontroll av opplysninger i tolldeklarasjonen eller med forebygging og kontroll for å sikre god etterlevelse.

Gjennom kunnskap om næringsliv og logistikktjenester arbeider vi med å videreutvikle digitale løsninger for informasjonsutveksling og tilgjengelighet, samt jobbe forebyggende for å sikre etterlevelse av vareførselsregelverket. Du vil bli en del av et arbeidsmiljø med tverrfaglig kompetanse der samhandling er viktig. I vareførselsdivisjonen vil du få varierte oppgaver og gode muligheter for å bidra i utviklingsarbeid. 

Flesland tollsted

Seksjonen driver kontroll ved flyplassen, småflyplasser i området, Nøstet Fergeterminal og andre steder når vi bistår Maritim Innsatsseksjon.

Gardermoen tollsted

Gardermoen tollsted holder til på Oslo lufthavn Gardermoen, Norges hovedflyplass. Vi er et stort tollsted og arbeider med en omfattende mengde varer.

Kongsvinger tollsted

Kongsvinger ligger sør i Innlandet og vi har ekspedisjon på Kongsvinger og norsk/svensk ekspedisjon på Flisa.

Kristiansand tollsted er lokalisert i havneområdet i byen. Her finnes flere seksjoner inkludert, en egen seksjon med ansvar for kontroll av sjøveis trafikk i hele Oslofjordområdet.

Seksjon Neiden er et lite tollsted og ligger på den finsk-norske grensen i Øst-Finnmark. På tollstedet er vi både norske og finske tollere.

Oslo tollsted består av tre seksjoner og holder til sentralt på Helsfyr i Oslo. Vi er et stort tollsted og er samlokalisert med Vareførselsdivisjonen.

Polmak tollsted er et lite tollsted, sammensatt av både «unge» og «gamle» med et overtall av unge tjenestemenn.

Seksjon Røros hører til Vauldalen tollsted og ligger om lag 4,5 mil øst for Bergstaden Røros. Her er vi et lite og ungt miljø som holder til på Norges høyestliggende tollsted - hele 830 meter over havet!

Sandefjord tollsted er lokalisert i tilknytning til Sandefjord lufthavn Torp. Vi har to seksjoner og er et mellomstort tollsted.

Seksjon Sola er et mellomstort tollsted og vi har vårt hovedkontor på Sola flyplass og et kontor på utenriksterminalen i Risavika. Vi har vårt geografiske arbeidsområde i sør-Rogaland, fra Boknafjorden i nord til fylkesgrensen mot Agder i sør.

Svinesund tollsted er et stort tollsted med seks seksjoner og vi er lokalisert helt sør i Østfold der nærmeste by er Halden.

Østby tollsted ligger ved RV 25 i Trysil kommune i Innlandet. Tollstedet er et svensk-norsk grensetollsted som utfører tollekspedering for både norsk og svensk regning. Vi er per i dag 10 ansatte, som inkluderer seksjonssjef, en kontrollgruppe og ekspedisjon.

Trøndelag tollsted har en seksjon i Stjørdal og en i Ranheim, men skal etter hvert lokaliseres sammen i Stjørdal.

Ørje tollsted ble nyåpnet i mai 2013 og er et mellomstort tollsted.

Ålesund ligger sentralt på kysten av Møre og Romsdal. Tollstedet har fine kontorlokaler midt i sentrum og nærhet til byens havner med fartøy og container trafikk.

I Kongsvinger finner du en av sju seksjoner i oppfølgingsavdelingen, seksjon Kongsvinger har 15 ansatte.

Vareførselsdivisjonen har en seksjon i Kristiansand, som holder til i havneområdet i byen. I tillatelsesseksjonen er det 12 ansatte og vi ønsker å styrke denne seksjonen. Tillatelsesseksjonen er en av seks seksjoner i regelavdelingen.

I Oslo holder vareførselsdivisjonen til i moderne lokaler på Helsfyr. Her har 148 ansatte sitt arbeidssted og vi har behov for å styrke tre av våre seksjoner. Disse er oppfølgingsavdelingen, brukerdialogavdelingen og regelavdelingen.

I Bergen finner du vareførselsdivisjonens hovedkontor, og 71 ansatte har sitt arbeidsted her. Vi har en flott arena for samhandling og utvikling, og vi har et godt arbeidsmiljø med mange kunnskapsrike og hyggelige kollegaer.